top of page
ประวัติการทำงาน
รถลากจูงของเราทำให้ลูกค้ากว่า 100 บริษัทพอใจ

รถลากจูงมากกว่า 500 คันของเราถูกจำหน่ายให้กับบริษัทต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่น (หน่วยงานรัฐบาล บริษัทดูแลทางหลวง บริษัทเอกชน และอื่น ๆ)

CENTURY 212Y - 8 Ton Boom
CENTURY 212Y - 8 Ton Boom

Light Duty with Integrated Boom and Crane Chassis : Hino / Japan 2014

press to zoom
CENTURY 212Y - 8 Ton Boom
CENTURY 212Y - 8 Ton Boom

Light Duty with Integrated Boom and Crane Chassis : Hino / Japan 2014

press to zoom
Car Carrier with Low Bed
Car Carrier with Low Bed

Car Carrier with Low Bed Japan 2010

press to zoom
CENTURY 212Y - 8 Ton Boom
CENTURY 212Y - 8 Ton Boom

Light Duty with Integrated Boom and Crane Chassis : Hino / Japan 2014

press to zoom
1/34

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

bottom of page