รถลากจูงสำหรับงานขนาดกลาง

เหมาะสำหรับลากจูงรถโดยสารทั่วไป สามารถปฎิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและเดินทางได้อย่างคล่องตัว

CENTURY 2465 - MITSUBISHI FIGHTER FK73 (2015)
CENTURY 2465 - MITSUBISHI FIGHTER FK73 (2015)

press to zoom
Century 2465Y. Mitsubishi FK71F. Sanyu Wrecker.2015 (Underlif)
Century 2465Y. Mitsubishi FK71F. Sanyu Wrecker.2015 (Underlif)

press to zoom
CENTURY 2465 - MITSUBISHI FIGHTER FK73 (2015) 2
CENTURY 2465 - MITSUBISHI FIGHTER FK73 (2015) 2

press to zoom
CENTURY 2465 - MITSUBISHI FIGHTER FK73 (2015)
CENTURY 2465 - MITSUBISHI FIGHTER FK73 (2015)

press to zoom
1/3
CENTURY 2465Y

 

บูม

ความสามารถในการรับน้ำหนักเมื่อหดสุดที่มุม 34°: 10.89 ตัน

ความสามารถในการรับน้ำหนักเมื่อยืดสุดที่มุม 34°: 4.54 ตัน

ทำมุมได้สูงสุด: 40°

ยืดสุด: 182.88 ซม.

สูงสุด: 373.38 ซม.

 

กว้าน

กว้านสองหัว รับน้ำหนักได้ 5,443 กก.

ลวดสลิง 1.11 ซม.  x 45.72 ม. IWRC

 

คานยกรถ

ความสามารถในการรับน้ำหนักตามปกติด้วยโฟล์ค:  7,257 กก. 

( 9,000 lbs)

ความสามารถในการรับน้ำหนักเมื่อยืดสุดด้วยโฟล์ค: 1,814 กก. 

( 7,000 lbs)

ความสามารถในการรับน้ำหนักด้วยแขน L: 2,722 กก. (6,000 lbs)

2465.Mitsubishi FE83DY.TADANO ZE294.2011 (2)
2465.Mitsubishi FE83DY.TADANO ZE294.2011 (2)

Medium Duty Century 2465 (10.8 ton JP) with Tadano Crane

press to zoom
2465.Mitsubishi FE83DY.TADANO ZE294.2011 (3)
2465.Mitsubishi FE83DY.TADANO ZE294.2011 (3)

Medium Duty Century 2465 (10.8 ton JP) with Tadano Crane

press to zoom
2465.Operation July (2011)
2465.Operation July (2011)

Medium Duty Century 2465 (10.8 ton JP) with Tadano Crane Accident Recovery

press to zoom
2465.Mitsubishi FE83DY.TADANO ZE294.2011 (2)
2465.Mitsubishi FE83DY.TADANO ZE294.2011 (2)

Medium Duty Century 2465 (10.8 ton JP) with Tadano Crane

press to zoom
1/6
CENTURY 2465Y พร้อมเครน

 

บูม

ความสามารถในการรับน้ำหนักเมื่อหดสุดที่มุม 34°: 10.89 ตัน
ความสามารถในการรับน้ำหนักเมื่อยืดสุดที่มุม 34°: 4.54 ตัน
ทำมุมได้สูงสุด: 40°
ยืดสุด: 182.88 ซม.
สูงสุด: 373.38 ซม.

 

กว้าน

กว้านสองหัว รับน้ำหนักได้ 5,443 kg

ลวดสลิง 1.11 ซม.  x 45.72 ม. IWRC

 

คานยกรถ

ความสามารถในการรับน้ำหนักตามปกติด้วยโฟล์ค:  7,257 กก. 

( 9,000 lbs)

ความสามารถในการรับน้ำหนักเมื่อยืดสุดด้วยโฟล์ค: 1,814 กก. 

( 7,000 lbs)

ความสามารถในการรับน้ำหนักด้วยแขน L: 2,722 กก. (6,000 lbs)

Holmes 600R, 16 ton rotator
Holmes 600R, 16 ton rotator

Medium Duty Rotator Chassis : Isuzu FTR34S2 Japan 2011

press to zoom
Holmes 600R, 16 ton rotator
Holmes 600R, 16 ton rotator

Medium Duty Rotator Chassis : Isuzu FTR34S2 Japan 2011

press to zoom
Holmes 600R, 16 ton rotator
Holmes 600R, 16 ton rotator

Medium Duty Rotator Chassis : Isuzu FTR34S2 Japan 2011

press to zoom
Holmes 600R, 16 ton rotator
Holmes 600R, 16 ton rotator

Medium Duty Rotator Chassis : Isuzu FTR34S2 Japan 2011

press to zoom
1/3
HOLMES 600R ROTATOR 

 

บูม

ความสามารถในการรับน้ำหนักเมื่อหดสุดที่มุม 30°: 14.51 ตัน

ความสามารถในการรับน้ำหนักเมื่อยืดสุดที่มุม 30°: 5.44 ตัน

ทำมุมได้สูงสุด: 47°

ยืดสุด: 193.04 cm

สูงสุด: 538.48 cm

 

กว้าน

กว้านสองหัว รับน้ำหนักได้ 6,804 กก.

ลวดสลิง 1.27 ซม. x 45.72 ม. IWRC

 

คานยกรถ

2-Stage design

หดสุดที่ความยาว 152.40 ซม. : 5,443 กก.

ยืดสุดที่ความยาว 294.64 ซม. : 2,722 กก.